Výpal keramiky dřevem


Pec v Toulcově dvoře v Praze

Petr Toms postavil v létě roku 2010 pec v Toulcově dvoře v Praze.

Zadání znělo zhruba takto:

Pec má sloužit profesionálním keramikům z Toulcova dvora, ale i keramikům z řad odborné veřejnosti. Má mít dostatečný výkon, který pokryje případné nepřesnosti při přikládání, regulaci a naložení pece.
Dále má mít tyto vlastnosti:
- Pohodlná a snadná obsluha
- Mechanická odolnost a trvanlivost
- Bezpečnost (v areálu se pohybuje spousta dětí)
- Design zapadající do architektury areálu
- Teplota 1350°C na nejchladnějším místě
- Variabilita použití
- Šetrnost k ovzduší hl.m.Prahy

Realizace:
Byla zvolena oblíbená konstrukce se zvratným plamenem typ Phoenix.

Materiál žáruvzdorné vyzdívky je tvrdý šamot V-STI (peciště, topeniště) a V-SNII-A (komín)
Jako izolační vrstva byla použita perlitová tvarovka V-IZ05/9
Malta GIA, 0-1
Vše od výrobce Keravit Ostrava

Z hlediska udržení architektonického konceptu areálu bylo nutné zakrýt (omítnout) všechny ocelové konstrukční prvky, což vyžadovalo nestandardní technická řešení. Omítka by v normálním případě zhoršila přirozené chlazení ocelových profilů. Hrozila by tedy deformace následkem vysokých teplot. Zvolil jsem tedy do druhé vrstvy lepších izolačních vlastností perlitových tvarovek. Tím jsem se zároveň vypořádal s nebezpečím vysoké teploty povrchu pece. Na zakrytí ocelových profilů byla třeba 7 cm silná vrstva omítky. Ta byla provedena ze směsi cihlářské hlíny a slaměné řezanky. Pro zvýšení odolnosti, proti náporu divokých dětí a proti praskání na dilatující peci byla použita armatura z kari sítě. Pružnou vrstvu mezi klenbou a omítkou zajišťuje 2cm sibralu. Dlouhé životnosti napomáhají dilatační spáry s meandrovým zámkem.

Pro vyšší výkon a čistší spaliny bylo zavedeno sekundární spalování ve zvláštní komoře za topeništěm. Sekundární spalovací vzduch je předehříván průchodem popelníkem. Tah v peci zajišťuje komín s účinnou výškou 350 cm. Rychlé vyhoření paliva usnadňuje 40 roštnic z Pyroxalu o průměru 25mm. Peciště uzavírají integrovaná dvířka s vyměnitelnou žáruvzdornou vložkou. Tah se reguluje velikostí vzduchových otvorů ústících pod popelník a komínovou klapkou s možností falešného tahu. Pro zintenzivnění popelového náletu může obsluha využít boční topeníčko ústící přímo do peciště. Pohled do pece umožňují dva kukry. Jinak je samozřejmě možné osadit kukr kdekoliv při zazdívání pece před výpalem. Obsluha pece využívá k měření teploty Pt/Pt Rh článek a klasické žároměrky. Každý palič jistě ocení pohodlí předpecní jámy a výš posazené topeniště.

V rámci dodávky stavby proběhly dva výpaly. Cílů bylo hned několik:
1. Vypálit samotnou pec
2. Ověřit předpoklady pro pozdější vyladění pece
3. Zaškolit obsluhu
4. Udělat spoustu krásného nádobí
5. Prezentace pece veřejnosti

Zapálení pece proběhlo tradičně postaru třením dřev. První výpal proběhl poloviční rychlostí, než ten následující. Den před samotným pálením jsme vyhřívali na 400°C. Palivo nebylo optimální. Do 1150°C jsme topili nenaštípanými nahnilými a vlhkými třešňovými poleny o průměru 15 cm. Dál posloužila různá smrková prkna a latě. Výpal byl ukončen padnutím všech žároměrek na 1350°C. Díky již tolikrát ověřené konstrukci a poměrně malému objemu pece (550 L) se podařilo položit žároměrky na teoreticky nejteplejším a nejchladnějším místě ve stejný okamžik. Po drobných úpravách na nístěji následoval druhý výpal s podobným výsledkem.Fotky ze stavby:

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře

Pec v Toulcově dvoře


Zpět na homepage