Výpal keramiky dřevem


Pec pana Svačiny
Pan Svačina si postavil v roce 2008 kombinovanou pec, může nyní pracovat se zvratným plamenem nebo s bourry boxem.

O peci pravil:
Rozměry a konstrukce byly zvoleny tak, aby bylo možno využít standardní rozměry prokladových desek, dále experimentovat a použít několik různých směrů ohně – různých způsobů vedení výpalů, a to jak topení v kanálech a zvratného plamene, tak i popelových náletů a plamene – polen hořících dolů – systému nazývaného Bourry box. První výpaly máme za sebou a tak si dnes dovolím, po prvních krůčcích do života, představit vám tímto své nové dítko…
Prostor vsázky – rozpon klenby 1.1m x 0.9 v 1.4 m, trojitá izolace, komín 0.25×0.4 v 4 m. Dosažená teplota nad podlahou 1350°C, pod klenbou 1300°C /dle žároměrek /. Vše ostatní je snad na obrázcích vidět…

Pozdější doplnění:
V srpnu jsem se dostal k úpravě hlavy komína na naší peci. Pořád se mi zdálo, že jí tam nahoře něco chybí a po shlédnutí obrázků pecí japonského mistra Kusakabeho, byl u mě k realizaci a drobným úpravám konstrukce – nové „hlavě komína“ už jen krůček:
Do komínového tělesa nízko nad zemí přibyl regulační otvor na přisávání vzduchu – vyhořívání kouře v komíně. Nové ukončení a i jeho funkce v provozu je vidět na obrázcích. Citlivou regulací sekundárního vzduchu je možné zvýšit výkon a snížit kouření na minimum. V závěru výpalu si komín „uvnitř ševelí“ v otvorech hlavy žhne – vše vyhořívá uvnitř.

Pro přiblížení funkce topeniště – bourry boxu – jsem přidal tři obrázky bez ohně – víko, v poloze na přiložení připravené poleno / na míru / a totéž v topeništi – vše odhořívá a letí v ohni dolů…Fotky ze stavby v roce 2008 jsou na http://www.bonsai.cz

Na svém webu má i kontakt, zde uvedu jen mail: svacina . jiri @ bonsai . cz (bez těch mezer, pochopitelně)

Výběr fotek z jeho webu:

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny - už s roštem v bočních topeníčkách

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Bourry box:

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny

Pec pana Svačiny - víko bourry boxu

Pec pana Svačiny - bourry box

Pec pana Svačiny - bourry box

Pec pana Svačiny - nová hlava komína


Zpět na homepage