Výpal keramiky dřevem


Pyrometry
Přeskočme odhad teploty podle barvy keramiky a Segerovy žároměrky a pusťme se do elektrických pyrometrů, tedy běžně prodávaných "teploměrů" na teploty zajímavé pro výpal keramiky. Zde uvedu co jsem se kde dověděl:

Pyrometr obvykle sestává ze dvou částí, termočlánek a měřák.
Termočlánek při zahřátí generuje malinký proud zavislý na teplotě a analogový nebo digitální měřící přístroj proud měří a převádí na teplotní údaj.

Termočlánek tvoří dva malé kousky dvou různých kovů. Pro keramické potřeby může být termočlánek typu K nebo S.

K je NiCr-Ni (nikl a chróm), typicky do 1150°C, cena kolem 1000Kč
S je Pt10Rh-Pt (platina a rhodium), typicky do 1500°C, cena kolem 5000Kč

Digitální měřák pro termočlánek K od 2000Kč, lépe od 2500 Kč
Digitální měřák pro termočlánek S od 4000Kč

Měřáky pro termočlánky K a S se nedají zaměnit, protože termočlánky K a S dávají jinak velký proud a s jinou závislostí na teplotě.

Zajímavé je také na čem je vlastní termočlánek připevněn:
- na dalším kovu (na kovové tyčce či drátu), což vydrží rychlé změny teplot, např. přendavání pyrometru mezi několika kukry, ale má to nižší dlouhodobou trvanlivost
- na keramickém nosiči, ktyerý má opačné vlastnosti: nesnese rychlou změnu teploty, ale déle vydrží.

Zde uvedu české weby, kde jsem viděl pyrometry prodávat. Pokud už nebudou fungovat ty detailní odkazy, použijte jen adresu webu a potřebné si tam vyhledejte.
http://www.i-cs.cz
http://www.bartex.cz/default.aspx?ID=58&Usc=717331&lng=cs
http://www.amt.cz
http://www.elty.cz/Products.asp?Category=4&Subcategory=27
http://hth8.cz/produkty/mtc11f.htm
http://www.empos.cz/produkty/index.php?ik=32&oblid=obecne&skpid=7
http://www.omegaeng.cz
http://www.omegashop.cz


Měřák:   Pyrometr        Termočlánek:   Termočlánek

Lepší obrázky najdete na uvedených webech.


Optický pyromter
Teoreticky lze teplotu v peci měřit také pomocí optického (jasového, spektrálního) pyrometru. Princip spočívá v tom, že se okem porovnává záření rozžhavené keramiky v peci (lidově její "barva") se zářením rozžhaveného vlákna pyrometrické žárovky v pyromteru, to vše při určité vlnové délce (červený filtr) . Háček je v tom, že to je postaveno na principu srovnávání záření dokonale černých těles, tedy by v peci nemělo být světlo od ohně a plameny :-(

Optický pyrometr

Na internetui lze nalézt mnoho technicky správnějších popisů principu optických pyrometrů, třeba zde.


Zpět na homepage