Výpal keramiky dřevem


Pec na Polomoch u Zvolena - blíže viz Zaježka
Tato pec je podobná peci, kterou uvádíme jako habánskou. Má delší klenuté topeniště s ocelovým roštem, pec (kobka) s kruhovým půdorysem se nahoře zužuje do komína z keramické trubky. Nakládací otvor je ve vrchní části stěny pece, na výpal se otvor zazdívá a zamazává hlínou. Pec je postavena z červených cihel, omazána senem s hlínou, dole obložená kameny. Rošt na keramiku je ze šamotových cihel. Pec má pouze jeden kukr ponechávaný při zazdívání nakládacího otvoru - stejně tak se vkládá sonda pyrometru. Roura komína byla ve spodní části izolována Sibralem, přesto opět praskla.


Skica pece:
schéma

Fotky z výpalu v červenci 2005

Pohled na čelo pece
pec

pec

Pohled zezadu na nakládací otvor, ten se před výpalem zazdí a zamaže mazanicí
Otvor

Pohled do prázdné pece, rošt je neobvyke "hustý", tedy málo propustný - přesto pec táhne dobře.
rošt

rošt

Při tomto výpalu byla pec zapálena bez sirek, pomocí křesání pazourkem na troud.
křesání

Topeniště při výpalu. Uvnitř je ocelový rošt, přístup vzduchu maskou je pod rošt, přikládání horní částí tak, aby dřevo přirozeně bránilo přístupu vzduchu horem.
topeniště

Pohled na pec při výpalu.
výpal

Pohled do téměř vybrané pece po výpalu. Lesklé povrchy jsou utvořeny "popelovou glazurou".
po výpalu

Pohled do topeniště po výpalu. Vzadu jsou vidět cihly tvořící podporu cihlového roštu s keramikou.
topeniště

Zpět na homepage