Výpal keramiky dřevem


Výpal v peci v Mutějovicích
Pec Jirky Duchka tvořícího v Mutějovicích je dobře popsaná na jeho webu http://www.keramikaduchek.wz.cz a v časopise Keramika a sklo.

Aby bylo jasné o jaké peci zde hovořím, podívejte se aspoň na malý náčrt:

Schema

Pec je skoro tříkubíková (prý z více než 2500 cihel), velmi dobře tepelně izolovaná, má zásadně oddělené topeniště a ještě katr (štandr bez otvorů), ovšem v závěru výpalu se topí přímo v komoře před katrem. Za neobvyklé bych označil to, že dřevo nehoří na roštu a dokonce vzduch se do topeniště nepřivádí hned u země, ale otvory obvykle až ve výšce třetí vrstvy cihel, vzduch tedy nejde "skrz" dřevo, což podle mého názoru povede k velmi malému náletu popela do pece. To ale odpovídá záměru vytvořit multifunkční pec - popel se může přisypávat rovnou před katr. Ve svém popisu autor také neuvádí podle čeho zvolil poměr průřezů otvorů pro přístup vzduchu/otvorů mezi topeništěm a komorou/otvorů do komína/komínem, zmiňuje se pouze o ploše topeniště/průřez komína.

Naložená pec před zazděním (krásné dílo, že?):
A obdobný pohled po výpalu (chvíle plná očekávání - už je ale vidět, že se výpal povedl):
Pohled do pece:
Výstava po výpalu:


Zpět na homepage