Výpal keramiky dřevem


Milíř
Dnešní milíř vznikl z jeho pravěké obdoby. Původně se výrobky obložily dřevem, navrch se oplácaly hlínou a vzniklý milíř se zapálil. V dnešní době se užívají ŠAMOTOVÉ CIHLY a jako palivo slouží koks. Jeho tvar je podobný kuželu. Zboží se umístí do prostřed pece na rošt. Teplota se nedá redukovat. Během výpalu se může dosáhnout teplot i kolem 1300°C, ale rozložení teplot je nerovnoměrné. Milíř se zapaluje od spodu. Když hoří celý, pro zvýšení teploty se může obalit izolačním materialem (např. se kolem něj postaví další řada cihel). Doba výpalu závisí na velikosti pece a způsobu naložení. Po vychladnutí se milíř rozebere a výrobky se vyloží.

Milíř může být i z PAPÍRU. To je velice zajímavá technika: Kolem výrobků se omotá králičí pletivo a vrství se na něj křídový papír a šlígr (to je hlína smíchaná s vodou, vypadá to jako kaše). Palivem je dřevo nebo koks.

Tento text jsem převzal z http://www.gvmyto.cz/zak/castkova.


Fotka papírového milíře převzatá ze serveru http://www.ipos-mk.cz je zde:Papírový milíř má kostru třeba z pletiva, která je obalena papírem syceným šlígrem. Při výpalu šlígr (keramická hlína) napřed vyschne a pak se postupně i vypálí, čímž milíř odolává vzrůstajícímu žáru. V milíři je keramika na roštu a topí se dřevem pod roštem nebo je keramika přímo prokládaná uhlím nebo koksem.


Fotky z výpalu papírového koksáku na Polomoch v roce 2005 jsou zde.

Fotky z výpalu papírového milíře s redukcí (zakuřovaná keramika) na Polomoch v roce 2005 jsou zde.

Podívejte se na fotky dokumentující výstavbu a výpal v koksáku ze šamotek na Třešňáku v srpnu 2004


Zpět na homepage